Biura projektowego

Oferta

Kompleksowa obsługa inwestycji

Zakres oferowanych usług:

 • Analiza wyboru działki pod kątem realizacji inwestycji,
 • Przygotowanie inwestycji, czynności formalno -  prawne,
 • Inwentaryzacje obiektów,
 • Opracowywanie założeń programowych,
 • Sporządzanie projektów koncepcyjnych - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, architektoniczno-konstrukcyjna, 
 • Projekty budynków „pod klucz”,
 • Projekty wystroju wnętrz,
 • Sporządzanie ekspertyz technicznych konstrukcyjnych, opinii technicznych,
 • Opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych (technicznych),
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • Nadzór autorski na budowie,
 • Nadzór inwestorski na budowie,
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • Nadzór nad realizacją obiektów,
 • Doradztwo techniczne,
 • Adaptacja projektów typowych.

 

Etapy projektowe

Przebieg procesu projektowego

 • Wstępne rozpoznanie tematu,
 • Ustalenie programu realizacji inwestycji,
 • Opracowywanie koncepcji - założeń programowych,
 • Kompleksowa wycena projektu z podziałem na poszczególne branże oraz etapy projektu,
 • Sporządzanie projektów koncepcyjnych - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, architektoniczno-konstrukcyjna,
 • Etap I – prace koncepcyjne architektoniczno-urbanistyczne, analizy projektowe.
  Wstępna akceptacja inwestora.
 • Etap II – Wybór koncepcji. Opracowanie wizualizacji 3D,
 • Etap III – Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego,
 • Etap IV – Sporządzenie projektu wykonawczego – technicznego.


W zależności od ustaleń :

 • Etap V – Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
 • Etap V – Nadzór nad realizacją,
 • Etap V – Harmonogram robót rzeczowo-finansowy.

 

Zakres oferowanych usług 

ikona
 

Architektura

ikona dźwigu
 

Konstrukcja

ikona kluczy
 

Inwestycje pod klucz

ikona budynku
 

Budynki usługowe i przemysłowe

ikona domu
 

Budynki mieszkalne jednorodzinne

ikona lupy
 

Nadzór

ikona człowieka i budynku
 

Przygotowanie Inwestycji

ikona wnętrza domu

 

Architektura wnętrz